Порівняння законопроектів по реструктуризації "зеленого" тарифу

Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"

Обґрунтування необхідності прийняття акта:

6 грудня 2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (реєстраційний номер 2543).
При цьому автори проекту Закону 2543 в підтвердження необхідності прийняття відповідних змін до законодавства зазначають, що такі зміни спрямовані на:

  • вирішення актуальних питань, які виникли у зв'язку з запровадженням нового ринку електроенергії;
  • віднаходження компромісу між виплатами інвесторам у ВДЕ, який дозволить зберегти нарощення потужностей ВДЕ, та одночасно мінімізацією ризиків звернення існуючих інвесторів за компенсацією;
  • забезпечення відкритості та прогнозованості державної політики у сфері відновлювальної енергетики;
  • збалансування інтересів споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії.

В цілому погоджуючись з необхідністю внесення змін до законодавства щодо виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії щодо забезпечення подальшого розвитку відновлюваної енергетики та одночасного зменшення зростання фінансового навантаження на кінцеву ціну електричної енергії, вважаємо, що проект Закону 2543 містить ряд недоліків, які виправляються даним проектом Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Мета і завдання прийняття акта:

Проект Закону розроблено з метою забезпечення надання державної підтримки проектам будівництва об'єктів відновлюваної енергетики, який водночас зменшить фінансове навантаження на ціну електричної енергії від підтримки виробників з ВДЕ та забезпечить умови для продовження інвестицій, та вдосконалить законодавство щодо надання державних гарантій.

Проект Закону надає право виробникам електричної енергії з відновлювальних джерел енергії скористатися в добровільному порядку механізмом реструктуризації договору, за яким здійснюється купівля-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом.

Загальна характеристика і основні положення проекту акта:

Законопроектом вносяться зміни до законів України "Про режим іноземного інвестування", "Про альтернативні джерела енергії", "Про ринок електричної енергії", якими пропонується:

- запровадити добровільний механізм реструктуризації договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, який передбачатиме застосування понижуючого коефіцієнту "зеленого" тарифу з одночасним подовженням терміну застосування "зеленого" тарифу на 3 роки для введених станом на 31 грудня 2019 року об'єктів електроенергетики та на 15 років від дати введення об'єкта електроенергетик в експлуатацію для тих об'єктів, які будуть введені після 1 січня 2020 року. При цьому граничні строки введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики обмежені 30 червня 2020 року для об'єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та до 31 грудня 2022 року для всіх інших об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

- встановити, що розміри понижуючих коефіцієнтів для об'єктів електроенергетики, які будуть вводитися в експлуатацію після 1 січня 2020 року залежатимуть від періоду введення таких об'єктів в експлуатацію та застосовних технологій. Що стосується об'єктів, що введені в експлуатацію в період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року то для них також передбачено зниження "зеленого" тарифу на відповідний понижуючий коефіцієнт;

- підвищити привабливість механізму реструктуризації договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом шляхом деталізації державних гарантій для інвесторів, які реструктуризували такий договір, зокрема, шляхом гарантування незмінності в подальшому законодавства для таких інвесторів;

- переглянути строки та межі відповідальності за небаланси виробників за "зеленим" тарифом, які погодились на реструктуризацію договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, застосувавши поетапне збільшення такої відповідальності і запровадження 100 % відповідальності за небаланси для таких виробників з 2025 року. При цьому для всіх інших виробників за "зеленим" тарифом пропонується встановити 100 % відповідальність починаючи вже з 2021 року.

Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання:

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закон України "Про альтернативні джерела енергії", Закон України "Про ринок електричної енергії", "Про режим іноземного інвестування".

Законопроектом пропонується внести зміни до таких законодавчих актів:

  • Закон України "Про режим іноземного інвестування";
  • Закон України "Про альтернативні джерела енергії";
  • Закон України "Про ринок електричної енергії".

Реалізація положень даного законопроекту, після його прийняття, не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

 

  Ще не зареєстровано ЗП №2543 від 06.12.2019 ЗП №2543-1 від 24.12.2019
Автори Мінекоенерго

Буймістер Л.А.

Василенко Л.В.

Наталуха Д.А.

Єфімов М.В.

Тарута С.О.

Нагорняк С.В.

Умови реструктуризації

 

Для діючих об’єктів

СЕС – 17% від ЗТ, +5років строку дії ЗТ

ВЕС – 10% від ЗТ, +5років строку дії ЗТ

Для нових об’єктів(pre-PPA)

СЕС – 15% від ЗТ, +5років строку дії ЗТ

ВЕС – 10% від ЗТ, +5років строку дії ЗТ

Для діючих об’єктів (введених з 01.01.2017 – 31.12.2019) +угода про реструктуризацію

СЕС – 10% від ЗТ, ЗТ діє 15 років з дати введення в експлуатацію

ВЕС – 5% від ЗТ, ЗТ діє 15 років з дати введення в експлуатацію

Для нових об’єктів(pre-PPA)

СЕС – 15% від ЗТ, ЗТ діє 15 років з дати введення в експлуатацію

 ВЕС – 7,5% від ЗТ, ЗТ діє 15 років з дати введення в експлуатацію

Для діючих об’єктів (введених з 01.01.2017 – 31.12.2019)+угода про реструктуризацію

СЕС – 10% від ЗТ, ЗТ діє до 2032

ВЕС – 5% від ЗТ, , ЗТ діє до 2032

 

Для нових об’єктів, ЗТ діє до 2032

СЕС, що будуть введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року (pre-PPA) +угода про реструктуризацію

СЕС – 15% від ЗТ  але не виписано окремо розмір понижуючого коефіцієнта.

ВЕС, що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2022 року(pre-PPA) +угода про реструктуризацію

ВЕС –7,5% від ЗТ але не виписано окремо розмір понижуючого коефіцієнта

Відповідальність за небаланси

Для об’єктів, які пішли на добровільну реструктуризацію

2021р – 20%

2020р – 40%

2023р – 60%

2024р – 80%

2025р – 100%

Для об’єктів, які залишились на ЗТ

2021р  – 35%

2022р  – 70%

2023р  – 100%

Для об’єктів, які пішли на добровільну реструктуризацію

2021р – 20%

2020р – 40%

2023р – 60%

2024р – 80%

2025р – 100%

Для об’єктів, які залишились на ЗТ

Як і в діючому законодавстві з 2021 року з щорічним збільшення на 10%

Для об’єктів, які пішли на добровільну реструктуризацію

по 31 грудня 2020 року - 0 відсотків;

2021 р – 20%

2022 р - 40%

2023 р - 60%

2024 р - 80%

2025 р - 100%

Для об’єктів, які залишились на ЗТ*

Як і в діючому законодавстві з 2021 року з 100% відповідальності

Право на добровільну реструктуризацію до 01.04.2020 до 01.04.2020 до 01.04.2020
Pre-PPA

Введення в експлуатацію за ЗТ

СЕС – до 01.04.2020

ВЕС – до 31.12.2020

 

 

Введення в експлуатацію за умови реструктуризації

СЕС – до 01.07.2020

ВЕС – до 31.12.2020

Введення в експлуатацію за ЗТ

СЕС – до 01.04.2020

ВЕС – до 31.12.2020

iнші - протягом трьох років з дати укладення пре-РРА;

 

Введення в експлуатацію за умови реструктуризації

СЕС – до 30.09.2020

    ВЕС – до 30.06.2022

Введення в експлуатацію за ЗТ

СЕС – до 30.03.2020 включно

ВЕС – до 31.12.2020 включно

iнші - протягом трьох років з дати укладення пре-РРА;

 

Введення в експлуатацію за умови реструктуризації

СЕС – до 30.06.2020 включно

    ВЕС – до 31.12.2022 включно

Інші зміни

Підняття тарифу на ее для споживачів більше 500 кВт

Відміна субсидіювання технологічних втрат операторів мереж

Підвищення тарифу ОСП

Максимальна відкритість та конструктив: бізнесу надані всі цифри, дані та спеціально розроблена модель дефіциту Гарантованого Покупця

Можливість встановлювати додаткові державні гарантії на інвестиційні проекти з залученими іноземними інвестиціями Можливість встановлювати додаткові державні гарантії на інвестиційні проекти з залученими іноземними інвестиціями

 

* Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про ринок е/е», починаючи з 31грудня року, в якому відбулось фактичне досягнення всіма суб’єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, у щорічному енергетичному балансі України частки в розмірі 5 відсотків і більше, (це може статися вже у 2020 році), оплата небалансів за електроенергію буде здійснюватися відповідним суб’єктом у разі відхилення погодинних графіків виробників електроенергії для:

  • ВЕС - більше ніж на 10%
  • СЕС - більше ніж на 5%.
Залишити коментар